Geschiedenis


1983 In dit jaar zijn we begonnen met het kweken van zomerbloemen, met name Chelone, maar ook dille en Agapanthus. Toen was het nog gecombineerd met de veehouderij van mijn ouders
1999 Het bedrijf wordt overgenomen van mijn ouders waarbij volledig overgeschakeld wordt op het telen van zomerbloemen. Het assortiment vaste planten wordt uitgebreid en er wordt gestart met eenjarige planten, heesters en siergrassen (o.a. panicum fountain, leeuwebek, brassica en celosia). Ook worden de eerste tunnels aangeschaft, voor het telen van bepaalde producten.
2006 Het bedrijf begint zich door te ontwikkelen, en we zijn ons gaan specialiseren in een beperkter aantal hoofdteelten. De beschikbare grond wordt in snel tempo volledig benut. Tunnels worden steeds meer ingezet om producten te vervroegen en/of te verlaten.
2010 Niet het alleen het bedrijf ontwikkelt zich verder, ook de handel verandert. De eerste vrachten worden verkocht via het bemiddelingsbureau van de bloemveiling, de huidige ‘connect-verkopen’.
2014 Wij hebben ons verder gespecialiseerd in het kweken van siergras. In dit jaar wordt het areaal siergras fors uitgebreid. Afzet aan de directe handel, via Connect van Flora Holland, begint verder vorm te krijgen.


Bloemkwekerij van Zon - Heistraat 15 - 4909 BD - Oosteind
06-24570611